شیره انجیر – ۵۰۰ گرمی


16,000 تومان

  • بهبود عملکرد دستگاه گوارش
  • مقوی و انرژی زا
  • مؤثر در درمان کم خونی و فقر آهن
  • مؤثر در درمان افسردگی
  • بهبود عملکرد اعصاب
  • مؤثر در پیشگیری از سرطان