روغن حیوانی (روغن کره دوغ) – ۶۵۰ گرمی


70,000 تومان

  • انرژی زا
  • تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
  • ترمیم کننده پوست
  • کلسترول پایین
  • روغنی سالم سرخ کردنی