هل – ۲۰ گرمی


40,000 تومان

  • بهبود سلامت دستگاه گوارش
  • مؤثر در پیشگیری از سرطان
  • بهبود سلامت قلب
  • مؤثر در درمان افسردگی
  • درمان دیابت
  • جلوگیری از لخته شدن خون