پودر آویشن – ۱۰۰ گرمی


23,000 تومان

  • بهبود گلودرد
  • کاهش کلسترول
  • جلوگیری از مسمویت غذایی
  • نشاط آور
  • مؤثر در پیشگیری از سرطان
  • بهبود عملکرد دستگاه گوارش