روغن کنجد فرابکر

روغن کنجد فرابکر

3 نقد و بررسی
  • روغن کنجد فرابکر
  •  کنجد سیاه ۲۰% و کنجد زرد ۸۰%
  •  در بسته بندی نیم لیتری

قیمت : 25.000 تومان